Certyfikacja, Ekspertyzy, Szkolenia

naczelna rada pismoznawcza

Naczelna Rada Pismoznawcza to zrzeszenie profesjonalnych polskich i zagranicznych pismoznawców, którzy posiadają pełne kwalifikacje z
zakresu współczesnego badania pisma ręcznego. Powstała w odpowiedzi na brak krajowego niezależnego, nowoczesnego i
wyspecjalizowanego podmiotu naukowego, który w czasach zintensyfikowanego zainteresowania dziedziną analizy pisma ręcznego
(skutkującym funkcjonowaniem na rynku także pseudo – specjalistów nierzadko deklarującymi kwalifikacje, których faktycznie nie posiadają),
posłuży jako organ ekspercki opiniodawczy, certyfikujący kwalifikacje pismoznawców i sprawujący kontrolę nad rynkiem badania
pismoznawstwa.

Akademia pismoznawcy

Prowadzimy profesjonalny cykl kursów z zakresu badania pisma ręcznego i uzupełniające szkolenia tematyczne z zakresu badania pisma ręcznego.

vademecum pismoznawcy

Kształtujemy zbiór zasad badania i opiniowania, edukujemy w zakresie prawidłowych informacji o nauce badania pisma ręcznego sprawując tym samym pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu pismoznawcy.

Standardy pismoznawstwa

Kształtujemy zbiór zasad badania i opiniowania, edukujemy w zakresie prawidłowych informacji o nauce badania pisma ręcznego sprawując tym samym pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu pismoznawcy.

członkowie NRP

Naczelna Rada Pismoznawcza zrzesza wyłącznie ekspertów, polskich i zagranicznych pismoznawców, na których faktyczne kompetencje
składa się szereg kryteriów.
Co roku dział nadzorczy dokonuje oceny ewaluacji ekspertów i członków NRP w celu utrzymania tych standardów.
Chciałbyś być Członkiem Naczelnej Rady Pismoznawczej? Sprawdź wymagania.