Naczelna Rada Pismoznawcza

o nas

Naczelna Rada Pismoznawcza powstała w odpowiedzi na brak krajowego niezależnego, nowoczesnego i wyspecjalizowanego podmiotu naukowego, który w czasach zintensyfikowanego zainteresowania dziedziną analizy pisma ręcznego, skutkującym funkcjonowaniem na rynku także pseudo – specjalistów, posłuży jako organ ekspercki i certyfikujący zarówno dla instytucji państwowych, jak i osób prawnych i fizycznych. 

Misją Naczelnej Rady Pismoznawczej jest świadczenie usług eksperckich, działanie na rzecz rozwoju dziedziny badania pisma ręcznego w kraju, edukacja, kształtowanie i nadzorowanie standardów profesjonalnego opiniowania w zakresie badania pisma ręcznego.

W związku z powyższym profil działalności NRP podzielony jest na działy: 

opiniodawczy

Sporządzanie ekspertyz, sprawdzanie poprawności merytorycznej wydanych opinii - meta-ekspertyzy - w celu rozstrzygnięcia, która z opinii jest poprawna.

systemowy

Kształtowanie standardów kwalifikacji eksperckich, zasad wykonywania zawodu i opiniowania, nadzór nad poprawnością merytoryczną opinii.

edukacyjny

Rozpowszechnianie prawidłowej wiedzy o danej dziedzinie, organizowanie szkoleń, publikacje naukowe.

naukowy

Prowadzenie badań i działanie na rzecz rozwoju dziedziny badania pisma ręcznego w kraju

 Z dumą podkreślamy, że w badaniach pismoznawczych i procesie opiniowania bazujemy na współcześnie obowiązujących na świecie wszystkich kierunkach rozwoju dziedziny oraz możliwościach badawczych, co przekłada się na to, że wykonujemy badania pisma ręcznego w zakresie kryminalistycznym (autentyczność, jednorodność), psychologicznym (analizy osobowości) i klinicznym (neurografologia; badanie pisma patologicznego, osób chorych, po urazach; badanie stanu psychofizycznego w chwili pisania). Badania w każdym z tych zakresów wykonywane są zarówno dla dokumentów w oryginale jak i kopii oraz na urządzeniach typu tablet.

Ekspertyzy pismoznawcze uzupełniane są analizami językowymi (lingwistyka kryminalistyczna).

Czerpiemy z zasobów wiedzy takich ośrodków jak: The British Institute of Graphologist, The British Academy of Graphology, International Forencis Science, American Board of Forensic Document Examiners oraz Canadian College Kineseography, przekładając zaczerpnięte wiadomości na polski rynek działając tym samym na rzecz jego rozwoju w ramach danej dziedziny nauki.

NRP zrzesza tylko ekspertów, polskich i zagranicznych pismoznawców, na których faktyczne kompetencje składają się: 

  • wykształcenie wyższe kierunkowe: prawo, kryminalistyką, kryminologia, psychologia, językoznawstwo (w gronie NRP nie ma osób, których wykształcenie wyższe nie dotyczy, którejś z ww. dziedzin, co zapewnia ekspercką jakość pracy);
  • aktualne certyfikaty pismoznawcze uznanych, głównie zagranicznych, podmiotów certyfikujących (jako poświadczenie współcześnie obowiązującej wiedzy w którymś z kierunków badania pisma: kryminalistycznym, psychologicznym, klinicznym tym samym gwarantując kompleksowe opiniowanie przez zespół specjalistów);
  • znajomość współczesnych możliwości badawczych (zapewniając wykonywanie badań równolegle z rozwojem nauki a nie wg możliwości sprzed dekad);
  • praktyka zawodowa w pełnym zakresie (zespół NRP stanowią eksperci, którzy zajmują się daną dziedziną na co dzień a nie dorywczo i po godzinach, co przekłada się na dyspozycyjność zespołu i terminowość realizacji zleceń); 
  • stałe uczestnictwo w konferencjach tematycznych (w celu rozpowszechniania prawidłowej wiedzy o pismoznawstwie i własnego rozwoju);
  • regularne podnoszenie kwalifikacji (zapewniając znajomość aktualnych rozwiązań badawczych i realizując ten wymóg przy przedłużeniu kadencji biegłego).

Co roku dział nadzorczy dokonuje oceny ewaluacji ekspertów i członków NRP w celu utrzymania tych standardów. 

Sporządzane przez Naczelną Radę Pismoznawczą ekspertyzy wykonywane są zarówno zespołowo (np. łącząc badania kryminalistyczne z klinicznymi, czy też kryminalistyczne z językowymi) jak i indywidualnie, które zatwierdzane są przez osobę nadzorującą. Gwarantuje to rozstrzygnięcie problemu przez grupę oraz nadzór nad jakością opinii i jej zgodnością z przepisami postępowań. 

Terminy realizacji zleceń wynoszą 1-3 miesięcy, a płatność odbywa się na podstawie faktury. NRP jest osobą prawną, posiadającą polisę OC, a także siedzibę, co czyni nas podmiotem stabilnym i rzetelnym.

Struktura NRP opiera się na: kierownictwie, członkach – ekspertach, administracji. Przyjęte w misji zadania realizujemy w działach: opiniodawczym, edukacyjnym, badawczym, systemowym, a także dla funkcjonowania podmiotu: nadzorczym i administracyjnym. 

Dane rejestrowe: 

NIP: 522-316-05-94
REGON: 383458788
KRS: 0000788436

Naczelna Rada Pismoznawcza

Skontaktuj się z nami