Naczelna Rada Pismoznawcza

Aktualności

Naczelna Rada Pismoznawcza współtworzy kampanię społeczno – edukacyjną dotyczącą potrzeby uświadomienia znaczenia podpisu i usankcjonowanych prawnie okoliczności, w których powaga oświadczenia wyrażonego podpisem jest naruszana. Celem kampanii jest uczulenie społeczeństwa na konieczność przestrzegania zasady podpisywania się swoim nazwiskiem, respektowania czyjegoś podpisu, a tym samym zaprzestania bagatelizowania sytuacji łamania tych zasad. 

Sytuacja epidemiologiczna zmieniła warunki pracy każdego z nas, a te związane ze szkoleniami, na których spotykają się osoby z różnych stron, narzucają konieczność zachowania szczególnych warunków ostrożności. W związku z tym do końca 2021 roku szkolenia odbywają się tylko w trybie indywidualnym zarówno w opcji zajęć stacjonarnych jak i online. Termin szkoleń można ustalić po kontakcie biuro@nrp.com.pl

W wyniku kolejnych obrad NRP opracowaliśmy treść listu do Prezesów Sądów Okręgowych, którego celem jest zaprezentowanie profilu i misji działalności NRP. Jesteśmy przekonani, że rozpowszechnienie wiedzy o istnieniu takiego podmiotu wśród organów wymiaru sprawiedliwości przyczyni się do rozwoju dziedziny pismoznawstwa w Polsce, a także wspomoże prowadzone postępowania.