Naczelna Rada Pismoznawcza

Członkowie NRP

NRP zrzesza tylko ekspertów.
Polskich i zagranicznych pismoznawców, na których faktyczne kompetencje składa się cały szereg cech.

  • wykształcenie wyższe kierunkowe: prawo, kryminalistyką, psychologia, językoznawstwo, administracja (w gronie NRP nie ma osób, których wykształcenie wyższe nie dotyczy, którejś z ww. dziedzin, co zapewnia ekspercką jakość pracy)
  • aktualne certyfikaty pismoznawcze uznanych, głównie zagranicznych, podmiotów certyfikujących (jako poświadczenie współcześnie obowiązującej wiedzy w którymś z kierunków badania pisma: kryminalistycznym, psychologicznym, klinicznym tym samym gwarantując kompleksowe opiniowanie przez zespół specjalistów);
  • znajomość współczesnych możliwości badawczych (zapewniając wykonywanie badań równolegle z rozwojem nauki a nie wg możliwości sprzed dekad);
  • praktyka zawodowa w pełnym zakresie (zespół NRP stanowią eksperci, którzy zajmują się daną dziedziną na co dzień a nie dorywczo i po godzinach, co przekłada się na dyspozycyjność zespołu i terminowość realizacji zleceń); 
  • stałe uczestnictwo w konferencjach tematycznych (w celu rozpowszechniania prawidłowej wiedzy o pismoznawstwie i własnego rozwoju);
  • regularne podnoszenie kwalifikacji (zapewniając znajomość aktualnych rozwiązań badawczych i realizując ten wymóg przy przedłużeniu kadencji biegłego). 

Co roku dział nadzorczy dokonuje oceny ewaluacji
ekspertów i członków NRP
w celu utrzymania tych standardów.        

Jeżeli Twoje kwalifikacje są zgodne z powyższymi kryteriami
i chciałbyś być członkiem Naczelnej Rady Pismoznawczej
prześlij na adres
biuro@nrp.com.pl
uzupełniony formularz  

Korzyści wynikające z członkowstwa w NRP

  • znajdowanie się w gronie ekspertów pierwszego w kraju podmiotu ekspercko – certyfikującego (wystawione zaświadczenie 
  • odpłatna współpraca w zakresie opiniowania, prowadzenia badań, szkoleń, tworzenia publikacji, kształtowania standardów pismoznawcy w Polsce
  • udział w cyklicznych szkoleniach, zjazdach, konferencjach mających na celu rozwój dziedziny w kraju, a także podnoszenie własnych kwalifikacji
  • dostęp do materiałów edukacyjnych mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji (newsletter)