Naczelna Rada Pismoznawcza

Badania

Naczelna Rada Pismoznawcza aktualnie prowadzi badania w zakresie:

Problematyki badania testamentów holograficznych ze szczególnym uwzględnieniem pisma patologicznego (pismo osób starszych, chorych, po urazach)

Możliwości badawczych grafizmów z dokumentów stanowiących kopie

Analizy pisma odwzorowanego - opracowanie katalogu cech charakterystycznych dla tej metody fałszerstwa 

Wpływu stanu psychofizycznego na proces pisania i obraz pisma

Jeżeli Twoje kwalifikacje są zbieżne z powyższymi zakresami badań i chciałbyś dołączyć do zespołu opracowującego któreś z zagadnień – skontaktuj się z nami