Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia

Naczelna Rada Pismoznawcza w ramach powołanej AKADEMII PISMOZNAWCY prowadzi profesjonalny cykl szkoleń z zakresu badania pisma ręcznego i kursy tematyczne z wybranych zagadnień. 

Zajęcia są skierowane do osób, które chcą:

 1. od podstaw nauczyć się badania pisma ręcznego i dokumentów w celu wykonywania zawodu pismoznawcy, grafologa 
 2. uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez ukończenie wybranych kursów tematycznych 
 3. wdrożyć się w praktyczne wymogi funkcji biegłego sądowego      

Forma zajęć:

 • Stacjonarne (indywidualne lub w grupach 2-4 osobowych)
 • Online (indywidualne)
 • Cykl zajęć: Szkolenia od nr 1 do nr 5 (od podstaw do uzyskania certyfikatu poświadczającego kwalifikacje zawodowe) 
 • Tematyczne (uzupełniające kwalifikacje) 

Podstawowe informacje na temat cyklu szkoleń: 

 • Cykl szkoleń organizowany jest w etapach oznaczonych nr 1 – 5 opisanych poniżej.
 • Szkolenia odbywają się kolejno wg spisu poniżej (oznacza to, że nie można zapisać się od razu na szkolenie np. z etapu 3). 
 • Zapis na każdy kolejny etap wymaga zaliczenia poprzedniego etapu.
 • Każdy etap trwa 6 miesięcy.
 • Każdy etap obejmuje wstępną część teoretyczną (w zależności od programu jest to 1 lub 2 dni warsztatów) i trwającą 6 miesięcy część praktyczną, w której Kursant wykonuje ćwiczenia oraz na koniec sprawdzian weryfikujący wiedzę.
 • Część teoretyczna realizowana jest stacjonarnie, a część praktyczna zdalnie.
 • Po zaliczeniu etapu otrzymuje się certyfikat poświadczający ukończenie danego stopnia/zakresu szkolenia. Brak zaliczenia (niepoprawnie wykonywane ćwiczenia, brak ćwiczeń, przekroczenie terminu wysyłania ćwiczeń, negatywny wynik weryfikacji wiedzy na koniec etapu) nie uprawnia do uzyskania certyfikatu, ani żadnego zaświadczenia uczestnictwa w części zajęć.
 • Szkolenia prowadzone są przez praktykujących ekspertów badania pisma ręcznego i dokumentów. Uczestnik cyklu kursów znajduje się pod stałą opieką wyznaczonego mentora, który czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń i nabywaniem prawidłowych nawyków pismoznawcy.
 • Płatność za każdy etap odbywa się w całości, na podstawie faktury, przed rozpoczęciem zajęć wg daty zapłaty wskazanej na fakturze.
 • W cenie każdego etapu są: zajęcia, materiały do nauki i ćwiczeń, poczęstunek kawowy.

UWAGA:

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że W CELU UZYSKANIA WPISU NA LISTĘ BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU BADANIA PISMA RĘCZNEGO NALEŻY UKOŃCZYĆ CAŁY CYKL (pełny zakres pismoznawstwa), A TAKŻE PRZEDSTAWIĆ DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE DOŚWIADCZENIE (praktykę w pracy pismoznawcy).

Termin BIEGŁY oznacza ekspercki poziom kwalifikacji (wiedza + doświadczenie). Jednostkowe kursy nie dają podstawy do ubiegania się o funkcję biegłego sądowego. 

Szanowni Państwo, do końca 2021r. szkolenia odbywają się tylko w trybie indywidualnym. Termin wybranych zajęć można więc dopasować do własnej dyspozycyjności ustalając go bezpośrednio z biurem.   

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, według programów jak najbardziej ukierunkowanych na praktyczne aspekty pracy w celu pełnego i rzetelnego przygotowania do pracy zawodowej. Nauka realizowana jest według regulaminu zajęć, zakończona testem, po zaliczeniu którego wydawany jest uznawany w kraju certyfikat poświadczający kwalifikację z danego etapu.

Zajęcia organizowane są cyklicznie według opublikowanych harmonogramów (poniżej). Z uwagi na niezgodne z prawem powielanie programów szkoleń NRP szczegóły programowe dostępne są po zapisie szkoleniach.  

Spis i harmonogram szkoleń

Szkolenie mające na celu przedstawienie podstawowych informacji: czym jest grafologia? Jakie ma kierunki rozwoju? Gdzie i jak wykorzystuje się wiedzę pismoznawcy. Jak zarabiać jako grafolog? Jak zostać biegłym sądowym grafologiem?…

Szkolenie mające na celu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących nauki badania pisma ręcznego, omówienie zakresów merytorycznych analizy pisma ręcznego, a także przeprowadzenie warsztatów ćwiczenia pomiarów cech pisma.

Szkolenie mające na celu naukę związków pomiędzy cechami graficznymi i cechami osobowości

Szkolenie mające na celu naukę dokonywania pomiarów cech graficznych pisma i analizy ich wyników z uwzględnieniem cech naturalnie zmieniających się.

Szkolenie mające na celu ukierunkowanie na praktyczne aspekty funkcji biegłego począwszy od przygotowania wniosków o wpis na listę biegłego, przez omówienie regulacji prawnych obowiązujących biegłych, prawnych i eksperckich kryteriów pisemnych opinii z badań, skończywszy na aspektach finansowo – księgowych i OC dla biegłych.

Szkolenie mające na celu przedstawienie współczesnych możliwości badania pisma ręcznego, rodzajów badań, rodzajów dokumentów niezbędnych do badań, sposobu pobierania i zbierania materiału porównawczego, poprawności formułowania tez postanowienia, zaznajomienia z zakresem badań i ich czasochłonnością w nawiązaniu do oceny czasu pracy biegłego.   

Szkolenie mające na celu naukę analizy pisma ręcznego jako narzędzia w procesach rekrutacji i selekcji oraz oceny ewaluacji pracownika.

Kursy tematyczne, jako uzupełnienie kwalifikacji.

Kursy dla osób po ukończeniu szkoleń 1-5 lub dla aktualnych biegłych sądowych
– wymagane przedstawienie dyplomów poświadczających podstawowe kwalifikacje zawodowe

W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące analizy rysunków dzieci i dorosłych. W ramach szkolenia zostaną omówione typowe motywy gryzmołków konferencyjnych oraz wskazówki do interpretacji rysunków dzieci. Szkolenie obejmuje także analizę aż 5 rodzajów rysunkowych testów psychografologicznych. 

W programie kursu znajduje się dogłębne omówienie rysunkowego testu psychografologicznego o nazwie „Okno Freuda”. Test ten przekrojowo ukazuje poszczególne strefy życia, a nauka jego przeprowadzania i analizy pozwala na poprawną interpretację rysunków.„Okno Freuda” ukazuje pełny obraz podświadomie ukrytych motywów, które warto poznać zarówno w kontekście innej osoby jak i siebie samego.

Najbardziej zaawansowany poziom programu. W programie kursu znajdują się wysoko zaawansowane zagadnienia dotyczące patologii pisma ręcznego. W ramach warsztatów dokonuje się szczegółowych analiz oraz charakterystyk cech chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych, przemocy. Szkolenie idealne dla lekarzy, psychologów, terapeutów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje także o psychografologię

W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące znaków ostrzegawczych w piśmie oraz zespołu cech charakteru, przed którymi warto się strzec. Podstawy analizy pisma ręcznego zostaną uzupełnione nauką interpretacji znaków ostrzegawczych w piśmie oraz umiejętności rozpoznania pisma, np. oszusta, osoby agresywnej, uzależnionej, materialisty. Niezwykle interesujący program, który bezpośrednio natychmiast wdraża się w życie codzienne.

Kurs w formie warsztatów jako alternatywna metoda poznania siebie i własnego rozwoju. W programie dokonuje się rozpoznania cech osobowości na podstawie próbki pisma. Sporządzony portret osobowości jest punktem wyjścia grafoterapii: pozwala na stworzenie pożądanego profilu, do którego będzie zmierzać. Instruktor opracowuje zespół cech mających wzmocnić pozycję w tych obszarach życia; a może służyć ogólnemu poznaniu siebie, własnych ukrytych motywów.

Zajęcia dla osób, które pomimo bezbłędnego przygotowania się mają opory, blokadę w zaprezentowaniu swojej wiedzy, wyartykułowania, reagowania na okoliczności nagłych zmian.  W programie ćwiczenia z autoprezentacji, sztuki swobodnego wypowiadania się, budowania argumentacji, umiejętności klarownej komunikacji, opanowania emocji, reagowania na nagłe zmiany.

Zajęcia dla osób, które chcą zbudować/poprawić wzory swoich raportów z badań tak, aby spełniały kryteria eksperckiego opiniowania oraz kryteria oceny opinii biegłego zgodnie z KPC, KPK. W programie przedstawienie kryteriów oceny, przedstawienie podstaw eksperckiej terminologii, przedstawienie szablonu poprawnie sporządzonej opinii, ćwiczenia w pisaniu rzeczowej argumentacji wyników badań oraz odpowiedzi na pismo z zarzutami do opinii.

NRP wita aktualnych i przyszłych pasjonatów pisma ręcznego.

Czy znasz nasz NEWSLETTER?

Kwartalnik zawierający publikacje z zakresu kryminalistycznego, psychologicznego i klinicznego pismoznawstwa, materiały edukacyjne, ciekawostki branżowe, wywiady z osobami związanymi z branżą, informacje z obrad NRP, i wiele innych.