Naczelna Rada Pismoznawcza

kursy

Analiza rysunków dzieci i dorosłych 

W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące analizy rysunków dzieci i dorosłych.

W ramach szkolenia zostaną omówione typowe motywy gryzmołków konferencyjnych oraz wskazówki do interpretacji rysunków dzieci.

Szkolenie obejmuje także analizę aż 5 rodzajów rysunkowych testów psychografologicznych. 

koszt

a) indywidualnie: 900 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: 2 miesiące po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 

biuro@nrp.com.pl 

W cenie:

  • szkolenie,
  • materiały,
  • serwis kawowy i poczęstunek

Uwagi:

  1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
  2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
  3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
  4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?