Naczelna Rada Pismoznawcza

kursy

Okno Freuda 

W programie kursu znajduje się dogłębne omówienie rysunkowego testu psychografologicznego o nazwie „Okno Freuda”.
Test ten przekrojowo ukazuje poszczególne strefy życia, a nauka jego przeprowadzania i analizy pozwala na poprawną interpretację rysunków.

„Okno Freuda” ukazuje pełny obraz podświadomie ukrytych motywów, które warto poznać zarówno w kontekście innej osoby jak i siebie samego.

koszt

a) indywidualnie: 900 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl 
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: 2 miesiące po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 
biuro@nrp.com.pl

W cenie:

  • szkolenie,
  • materiały,
  • serwis kawowy i poczęstunek

Uwagi:

  1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
  2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
  3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
  4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?