Naczelna Rada Pismoznawcza

kursy

Psychografologia kliniczna 

* Kurs w formie warsztatów TYLKO dla osób, które ukończyły cykl szkoleń 1-5 i swobodnie posługują się wiedzą zdobytą podczas tego szkolenia. *

Najbardziej zaawansowany poziom programu. W programie kursu znajdują się wysoko zaawansowane zagadnienia dotyczące patologii pisma ręcznego. 
W ramach warsztatów dokonuje się szczegółowych analiz oraz charakterystyk cech chorób widocznych w piśmie, uzależnień, zboczeń seksualnych, przemocy.
Szkolenie idealne dla lekarzy, psychologów, terapeutów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje także o psychografologię.

koszt

a) indywidualnie: 3000 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl 
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 
biuro@nrp.com.pl

W cenie:

  • szkolenie,
  • materiały,
  • serwis kawowy i poczęstunek

Uwagi:

  1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
  2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
  3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
  4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?