Naczelna Rada Pismoznawcza

kursy

Grafoterpia

Kurs w formie warsztatów jako alternatywna metoda poznania siebie i własnego rozwoju. 
W programie dokonuje się rozpoznania cech osobowości na podstawie próbki pisma. |Sporządzony portret osobowości jest punktem wyjścia grafoterapii: pozwala na stworzenie pożądanego profilu, do którego będzie zmierzać uczestnik oraz zespołu cech, które chce wyeliminować ze swojej charakterystyki.

Kierunek grafoterapii zależy od Uczestnika, może dotyczyć rozwoju, np. interpersonalnego albo zawodowego – wówczas Instruktor opracowuje zespół cech mających wzmocnić pozycję w tych obszarach życia, może służyć ogólnemu poznaniu siebie, własnych ukrytych motywów.

koszt

a) indywidualnie: 3000 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 

biuro@nrp.com.pl 

W cenie:

  • szkolenie,
  • materiały,
  • serwis kawowy i poczęstunek

Uwagi:

  1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
  2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
  3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
  4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?