Naczelna Rada Pismoznawcza

kursy

Przygotowanie biegłego do wystąpień w sądzie

Kurs w formie warsztatów dla kandydatów na biegłego sądowego / dla biegłych sądowych ukierunkowane na wystąpienia przed sądem, w trakcie których należy przedstawić stanowisko wynikające z przeprowadzonych badań i umiejętnie argumentować je.

Zajęcia dla osób, które pomimo bezbłędnego przygotowania się mają opory, blokadę w zaprezentowaniu swojej wiedzy, wyartykułowania, reagowania na okoliczności nagłych zmian.  
W programie ćwiczenia z autoprezentacji, sztuki swobodnego wypowiadania się, budowania argumentacji, umiejętności klarownej komunikacji, opanowania emocji, reagowania na nagłe zmiany.

koszt

a) indywidualnie: stacjonarnie 900 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl 
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 1 dzień; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: w trakcie warsztatów

Zapisy: 
biuro@nrp.com.pl

W cenie:

  • szkolenie,
  • materiały,
  • serwis kawowy i poczęstunek

Uwagi:

  1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
  2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
  3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
  4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?