Naczelna Rada Pismoznawcza

kursy

Przygotowanie warsztatu opinii pisemnych biegłego  

Kurs w formie warsztatów dla kandydatów na biegłego sądowego/dla biegłych sądowych ukierunkowane na ćwiczenia w sporządzaniu opinii pisemnej głównej i uzupełniającej, a także sporządzanie pisemnych odpowiedzi na zarzuty do opinii.

Zajęcia dla osób, które chcą zbudować/poprawić wzory swoich raportów z badań tak, aby spełniały kryteria eksperckiego opiniowania oraz kryteria oceny opinii biegłego zgodnie z KPC, KPK.
W programie przedstawienie kryteriów oceny, przedstawienie podstaw eksperckiej terminologii, przedstawienie szablonu poprawnie sporządzonej opinii, ćwiczenia w pisaniu rzeczowej argumentacji wyników badań oraz odpowiedzi na pismo z zarzutami do opinii.

koszt

a) indywidualnie: 3000 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl 
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00 b) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 
biuro@nrp.com.pl

W cenie:

  • szkolenie,
  • materiały,
  • serwis kawowy i poczęstunek

Uwagi:

  1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
  2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
  3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
  4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?