Naczelna Rada Pismoznawcza

szkolenia

Zawód grafolog, funkcja biegłego sądowego pismoznawcy
– przygotowanie praktyczne

Szkolenie mające na celu ukierunkowanie na praktyczne aspekty funkcji biegłego począwszy od przygotowania wniosków o wpis na listę biegłego, przez omówienie regulacji prawnych obowiązujących biegłych, prawnych i eksperckich kryteriów pisemnych opinii z badań, skończywszy na aspektach finansowo – księgowych i OC dla biegłych.

Ponadto przygotowanie do wystąpień przed sądem w ramach opinii ustnych uzupełniających i przekazanie zasadniczych informacji i sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą pełnić funkcję w sposób sprawny i korzystny. 

koszt

a) i indywidualnie: 3500 zł brutto
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem
biuro@nrp.com.pl 
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

Czas trwania

a) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 
biuro@nrp.com.pl

W cenie:

 • szkolenie,
 • materiały,
 • serwis kawowy i poczęstunek

W programie m.in.:

 • funkcja biegłego sądowego podstawa prawna i wymogi
 • wykonywanie zadań biegłego
 • przygotowanie administracyjne i eksperckie

Uwagi:

 1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
 2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
 3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
 4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
 5. szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany jest po zapisie na podany adres email.
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia, kursy NRP

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i kursach?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Chcesz wziąć udział w kursie?