Naczelna Rada Pismoznawcza

szkolenia

Podstawy badania pisma ręcznego

Szkolenie mające na celu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących nauki badania pisma ręcznego, omówienie zakresów merytorycznych analizy pisma ręcznego, a także przeprowadzenie warsztatów ćwiczenia pomiarów cech pisma. 

koszt

a) indywidualnie: 3000 zł brutto;
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

termin

a) indywidualnie: ustalony z biurem biuro@nrp.com.pl
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

miejsce

a) indywidualnie: Warszawa biuro NRP;
b) grupa: do końca 2021 roku brak zajęć grupowych

czas trwania

a) warsztaty: 2 dni; 10:00-16:00
b) ćwiczenia: 6 miesięcy, po zakończonej części warsztatowej

Zapisy: 
biuro@nrp.com.pl

W cenie:

 • szkolenie,
 • materiały,
 • kawa i napoje.

W programie m.in.:

 • historia pismoznawstwa,
 • podstawy terminologii,
 • kierunki rozwoju nauki,
 • rodzaje badań,
 • cechy graficzne pisma,
 • metodologia badań,
 • ćwiczenia.

Uwagi: 

 1. przy zapisie email należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel uczestnika
 2. przy zapisie email należy podać: dane płatnika do faktury: osoba fizyczna lub prawna
 3. płatność za szkolenie odbywa się z góry zgodnie terminem wskazanym na fakturze
 4. możliwość rezygnacji ze szkolenia ze zwrotem 50% wpłaty występuje do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia
 5. szczegółowy harmonogram i program szkolenia wysyłany jest po zapisie na podany adres email.
Naczelna Rada Pismoznawcza

Szkolenia